Spodnie podstawowe długie

Najpierw należy oznaczyć wszystkie części i rozciąć formę po narysowanych liniach. Na formie tyłu od wierzchołka zaszewki (od punktu C2) poprowadzić linię poziomą prostopadłą do linii środka tyłu, części formy opisać i rozciąć. Na arkuszu narysować linię poziomą oznaczającą linię talii i prostopadłe do niej linie na lewym i prawym brzegu arkusza, wyznaczające środek i środek tyłu. W odstępie 6+7 cm od środka tyłu nalepić na linii talii dolną część tyłu, a nad nią w dowolnym odstępie przy linii pionowej karczek tyłu oraz część środkową i boczną z zamkniętą zaszewką barkową. Z lewej strony arkusza, do linii pionowej i na wspólnej linii talii, przyklei środkową cześć przodu ustawiając ją tak, by punkt T5 znalazł się I cm poniżej linii talii. W odstępie 6+7 cm równolegle nalepić część boczną przodu umieszczając ją punktem T2 na linii talii. Karczek przodu przykleić do linii pionowej w dowolnej odległości. W karczku tyłu pogłębić 1,5 cm i poszerzyć I cm podkrój szyi oraz dodać na zapięcie 2-92,5 cm. Podkrój pachy w tyle fartuszka pogłębić 0 1,5 cm i poszerzyć 0 0,5 cm. Narysować nową linie boku, kreśląc ją przez punkt poszerzający fartuszek na linii talii 0 2 cm, aż do jej przecięcia z linią dołu. Skrócić bok 0 3 cm. W karczku przodu pogłębić wycięcie pod szyją 0 2 cm i poszerzyć je na linii ramienia o I cm. Pachę w przodzie — podobnie jak w tyle — pogłębić 1,5 cm i poszerzyć 0,5 cm i w ten sam sposób narysować linię boku. Na obu formach oznaczyć łagodnym łukiem wypukłym linię wszycia karczka i rozmierzyć w równych odstępach zakładki zmarszczenia. Wyrysować kieszonkę. Jej górny brzeg biegnie po pomocniczej linii talii, tj. I cm powyżej punktu T5. 10. [patrz też: jedwabna kurtka dżokeja, tabela rozmiarów koszul męskich, eleganckie sukienki dla puszystych ]