Prawy przód

Prawy przód. Narzucić 94 oczka; 12 pierwszych oczek stanowią założenie i należy je zawsze przerabiać ściegiem pończoszniczym: 12 oczko stanowiące linię załamania zdejmuje się po lewej stronie roboty bez przerobienia, uważając, by nitka przeciągnięta była przed zdjętym oczkiem; po prawej stronie roboty przerabiać to oczko na prawo, chwytając od tyłu. Pozostałe 82 oczka przerabiać ściągaczem (1 oczko prawe, 1 oczko lewe). Dziurki robi się z 4 oczek, podwójnie, raz w założeniu w odległości 3 oczek od brzegu i drugi raz w odległości 9 oczek od pierwszych. Pierwsze dwie dziurki zrobić po przerobieniu 1 cm wysokości, następne, co 3,5 cm. Po zrobieniu ściągacza pierwsze 12 oczek przerabiać ściegiem pończoszniczym, dalej 6 pasków pionowych co 2 oczka prawe zaczynać od 2 oczek prawych, resztę oczek przerobić ściegiem w kratę; paski poziome należy przerabiać również przez grupę pasków pionowych na brzegu przodu. W pierwszym rzędzie po ści ągaczu należy dodać równomiernie 16 oczek. Z boku dodać 6 razy po 1 oczku, co 3 cm. W ten sposób powinno być na drucie 106 oczek. Na wysokości 16 cm zacząć gubić oczka na wycięcie. Zamyka się zawsze pierwsze oczko po przerobieniu 6 pasków pionowych. Powtarzać to 18 razy po 1 oczku co 2 cm. Po przerobieniu 28 cm od początku roboty zamknąć na podkrój pachy na początku rzędu kolejno 5, 4, 3, 3, 2, 2 i 6 razy po 1 oczku. Dalej przerabiać prosto, a gdy długość pachy będzie wynosi 11 cm dodawać co 1,5 cm w dalszym ciągu roboty 6 razy po 1 oczku. Na wysokości 49 cm od początku roboty zamknąć na wyrobienie ramienia 57 oczek w 8 rzutach, a następnie w 1 rzucie pozostałe 12 oczek. Lewy przód robić symetrycznie lecz bez dziurek. Rękaw. Po narzuceniu 74 oczek zrobić ściągacz wysokości 9 cm. W pierwszym rzędzie po ściągaczu dodać równomiernie 16 oczek i przerabiać ściegiem w kratę. Z obu stron podczas roboty dodać co 2 cm 8 razy po 1 oczku, potem co 1,5 cm 13 razy po 1 oczku. W ten sposób powinno być na drucie 132 oczka. Gdy długość rękawa wynosić będzie 46 cm, zgubić z obu stron kolejno: 5, 2X3, 7X2, 13X1, 5X2, 2X3 oczka (zawsze na początku rzędu), następnie zamknąć pozostałe 18 oczek. Wykończenie. Zszyć poszczególne części. Podszyć założenie przy plisie i wykończyć dziurki, Brzeg plisy (aby się nie rozciągała) wykończyć szydełkiem, przerabiając 1 rząd łańcuszka. [podobne: tabela rozmiarów koszul męskich, kurtka dżokeja, ścieg fastrygowy ]