Prawy przód

Prawy przód. Po narzuceniu 70 oczek zrobić założenie w ten sam sposób jak w tyle. Jednocześnie po przerobieniu 1 cm zrobić w założeniu dwie pierwsze dziurki,z 3 oczek, jedną w odległości 2 oczek od brzegu, drugą w odległości 18 oczek od pierwszej. W odległości 1 cm od linii załamania założenia zrobić w taki sam sposób dwie następne dziurki. Następną parę dziurek zrobić w odległości 5 cm, następne pary w odstępach 6,5 cm. Odległość między dziurkami dwóch ostatnich par dziurek jest większa i wynosi w trzeciej parze – 22 oczka i w czwartej parze – 26 oczek. Jednocześnie należy dodawać oczka od strony zapięcia. Pierwszy raz na wysokości 12 cm, a następnie co 2,5 cm 3 razy po 1 oczku. Oczka należy dobierać za oczkiem brzegowym. Od strony boku tak samo jak w tyle dodać 5 oczek na podszycie rozcięcia oraz w taki sam sposób jak w tyle należy zrobić małą dziurkę, dodawać oczka, wyrabiać podkrój pachy i zamykać oczka na wyrobienie ramien ia. Gdy robota będzie mieć . 21,5 cm wysokości należy zgubić od strony wycięcia przy szyi w każdym prawym rzędzie 12 razy po 1 oczku, następnie 23 razy po 1 oczku co 4 rząd (gubi się zawsze oczko za oczkiem brzegowym). Lewy przód zrobić symetrycznie do prawego lecz bez dziurek. Boczne patki. Należy zrobić 2 patki. W tym celu narzucić 20 oczek na druty nr 2 i przerabiać jak następuje: 2 rzędy ściegiem pończoszniczym, 1 rząd oczek lewych po prawej stronie roboty linia załamania 5 rzędów ściegiem pończoszniczym, 1 rząd oczek lewych po prawej stronie roboty, 2 rzędy ściegiem pończoszniczym. Zamknąć wszystkie oczka, a następnie zszyć patkę. Drugą patkę zrobić w ten sam sposób. Wykończenie. Zszyć ramiona i boki, pozostawiając na dole rozcięcie; podszyć do wewnątrz założenie na dole kamizelki przy bocznych rozcięciach. Przeciągnąć patki przez dziurki i przyszyć końce po lewej stronie. Wzdłuż zapięcia i podkroju szyi nabrać około 31 6 oczek na okrągły drut nr 2 i przerobić 1 cm ściegiem pończoszniczym. Następnie przerobić po prawej stronie 1 rząd lewych oczek na załamanie, a później 1 cm ściegiem pończoszniczym na podszycie. W dole wycięcia przy zapięciu należy dodawać w każdym Prawym rzędzie z obu stron narożnego oczka po 1 oczku. Robiąc podszycie należy symetrycznie zgubić te oczka. Po zrobieniu pliski złożyć ją na pół i podszyć po lewej stronie. W taki sam sposób wykończyć podkrój pachy na czterech drutach nr 2, nabierając 145 oczek. [przypisy: podstawowe ściegi ręczne i maszynowe, tabela rozmiarów koszul męskich, ściągacz na drutach ]