PULOWER RAGLANOWY Z KOLNIERZEM

PULOWER RAGLANOWY Z KOŁNIERZEM. Materiał: 35 dkg wełny granatowej; druty nr 2112 i 2. Ściągacz – 1 oczko prawe, 1 oczko lewe. Ścieg pończoszniczy – 1 rząd – oczka prawe; 2 rząd – oczka lewe. próbka- 12 oczek ściegiem pończoszniczym = 4 cm. Sposób wykonania Tył. Narzucić 125 oczek na druty nr 2 i zrobić ściągacz wysokości 9 cm. Po zrobieniu ściągacza zmienić druty na nr 2 i przerabiać ściegiem pończoszniczym, dodając co 2 cm z każdego boku 10 razy po 1 oczku, na drutach powinno być 145 oczek. Na wysokości 34 cm zgubić na podkrój pachy z obu boków zawsze na początku rzędu kolejno: 5, 2X3 i 2 oczka. Następnie zgubić z obu boków 38 razy po 1 oczku, zawsze po prawej stronie roboty, tzn. należy przerabiać razem 3 i 4 oczko z prawego brzegu roboty, a z lewego zawiesić 4 oczko na 3 oczku . Po zrobieniu ukosu raglanu zgubić jeszcze dodatkowo w jednym rzędzie 8 oczek, a następnie zamknąć pozostałe 35 oczek w jednym rzucie. Przód należy robić w t en sam sposób jak tył do wysokości 33 cm. Na tej wysokości na wycięcie zamknąć środkowe 13 oczek i robić dalej każdą część przodu oddzielnie, Wycięcie przy szyi robi się w następujący sposób. Po zamknięciu 13 środkowych oczek przerabiać prosto 9 cm, a następnie gubić co 1 cm 13 razy po 1 oczku. Na wysokości 36 cm od początku roboty na podkrój pachy zamknąć kolejno na początku każdego rzędu: 6, 5, 3, 2 i 2 oczka. Następnie należy zgubić jeszcze 35 razy po 1 oczku w sposób podany przy opisie wykonania tyłu. Rękaw prawy należy zacząć od dołu, po narzuceniu 78 oczek zrobić ściągacz wysokości 5 cm. Następnie zmienić druty na nr 2 i przerabiać ściegiem pończoszniczym. Bezpośrednio po ściągaczu należy zrobić kilka rzędów skróconych, które robi się w następujący sposób: w pierwszym rzędzie po ściągaczu przerobić 43 oczka, odwrócić robotę na drugą stronę i przerobić 15 oczek, odwrócić i przerobić 22 oczka, odwróci i przerobić 29 oczek itd. przerabiając z każdej strony o 7 oczek więcej, aż zostaną przerobione wszystkie oczka znajdujące się na drucie. Dalej przerabiać wszystkie oczka, dodając z każdego boku co 2 cm 9 razy po 1 oczku, a potem 13 razy po 1 oczku co 1 cm, aż na drutach będzie 122 oczka. Po przerobieniu 37 cm licząc od początku roboty zamknąć z każdej strony początkowo 3 oczka, a następnie 2 oczka. Przez gubienie po 1 oczku z każdego brzegu zawsze po prawej stronie roboty powstaje ukos raglanu. W tym celu przerabia się 3 i 4 oczko od prawego brzegu razem, a od lewego brzegu przewleka się oczko 3 przez 4 od końca, tak jak przy wykonywaniu raglanu pleców. Od prawego brzegu przerabiać w ten sposób 2 oczka na prawo 39 razy, a od brzegu lewego 43 razy. Jednocześnie z gubieniem oczek po bokach, za 18 razem zgubić dodatkowo po 1 oczku .po obu stronach dwóch środkowych oczek, gubienie oczek na środku rękawa powtarzać jeszcze 7 razy co 6 rząd. Następnie od prawego brzegu rękawa po zamknięciu 39 oczek należy zamknąć jeszcze kolejno 4 razy po 3 oczka i 1 raz 2 oczka zakończając w ten sposób rękaw. Rękaw lewy należy robić podobnie tylko kończyć go odwrotnie, tzn. zgubić 43 razy po 1 oczku od brzegu prawego, a 4 razy po 3 i 1 raz po 2 oczka po zgubieniu 39 oczek od lewego brzegu. [hasła pokrewne: eleganckie sukienki dla puszystych, celebrytka yes, celebrytki yes ]