Szew no ramieniu

Szew no ramieniu. Przy opadających ramionach powstają fałdy w okolicy pach i wycięcia pod szyją. Można je usunąć przez podniesienie szwów na ramionach, upinając je odpowiednio w kierunku dekoltu. Wycięcie na szyję. Już przy krojeniu należy zwrócić uwagę aby wycięcie na szyję nie było zbyt szerokie, bowiem skorygowanie tego, błędu przez podniesienie całego przodu ku górze jest bardzo kłopotliwe i nie zawsze wykonalne. Wprawdzie za małe wycięcie na szyję powoduje naprężenie tkaniny i powstawanie fałd, jednakże wady te można łatwo usunąć. Brzeg wycięcia na szyję należy ponacinać w równomiernych odstępach, a gdy zauważymy, że dekolt układa się gładko, oznaczamy właściwą linię jego brzegu szpilkami lub kredą. Nawet wówczas, gdy szyjemy suknię z dużym dekoltem, należy początkowo wyciąć stosunkowo niewielki otwór na szyję, a dopiero przy mierze poszerzyć go do pożądanej wielkości. [więcej w: kurtka parmalat, ściegi ręczne, kurtka dżokeja ]