Szew podwójny (francuski) stosujemy najczesciej do szycia odziezy czystej

Szew podwójny (francuski) stosujemy najczęściej do szycia odzieży czystej. Szew ten wykonuje się w dwóch etapach. Najpierw nakładamy no siebie obie części tkaniny lewymi stronami i wąsko je przestębnowujemy albo przycinamy brzegi, rozprasowujemy lub rozprostowujemy brzegi szwu paznokciem i składamy dokładnie po linii szwu tak, oby cięte brzegi znalazły się między obiema nałożonymi na siebie prawą stroną na prawą warstwami tkaniny. Z kolei wykonujemy drugi szew po lewej stronie tkaniny, zakrywając w ten sposób pierwszy szew. Gotowy szew podwójny sprasowujemy na jedną stronę. Szew nakładany stosujemy zwykle przy szyciu bielizny i odzieży sportowej. Szew ten wykonuje się w dwóch etapach. Nakładamy brzegi tkaniny na siebie prawymi stronami tak, aby spodnia warstwa tkaniny wystawała na szerokość ok. 4 mm, następnie zszywamy obie warstwy równolegle do górnego brzegu. Z kolei rozkładamy tkaninę, zakładamy szerszy brzeg szwu na węższy i zaprasowujem y go lub zaginamy paznokciem. Teraz przestębnowujemy powtórnie założony brzeg pierwszego szwu. [patrz też: celebrytki yes, ściegi podstawowe, kurtka parmalat ]